Privacyverklaring

 

 

 


Graveer- en Naamplatenindustrie H.L. Andriessen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via graveren@zonnet.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben.
Graveer- en Naamplatenindustrie H.L. Andriessen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Graveer- en Naamplatenindustrie H.L. Andriessen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we gegevens bewaren
Graveer- en Naamplatenindustrie H.L. Andriessen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: ...


Delen met anderen
Graveer- en Naamplatenindustrie H.L. Andriessen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek.


Graveer- en Naamplatenindustrie H.L. Andriessen gebruikt geen cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via
deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar graveren@zonnet.nl.

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Graveer- en Naamplatenindustrie H.L. Andriessen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via: Website: www.andriessen-helmond.nl

Telefoonnummer: +31492550863

Bedrijfsadres: dorpsstraat 18 5708 GH Helmond

Beveiliging
Graveer- en Naamplatenindustrie H.L. Andriessen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via graveren@zonnet.nl